Rok numerologiczny numer 5

Jeśli rok czwarty nazywano Rokiem Siewu, to rok piąty będzie, logicznie rzecz biorąc, rokiem „Zbioru Plonów”. Przyniesie ze sobą oczekiwane zmiany i rozwiązania problemów. Zaczniemy dostrzegać, że wszystko przychodzi nam z większą łatwością, poczujemy zapał do działania i nie damy się podejść wątpliwościom. Tych z kolei nie będzie wiele, ponieważ szczęście w roku piątym (podobnie jak w pierwszym) stoi po naszej stronie!

Numerologia mówi nam, że jest to rok obfitujący w zmiany, zarówno w życiu towarzyskim, jak i zawodowym. Jednak może zdarzyć się również tak, że w poprzednich latach poukładamy sobie te kwestie do tego stopnia, iż rok piąty będzie po prostu doskonałą okazją do ich utrwalania i rozwoju. Nie znaczy to jednak, że nie powinniśmy angażować się w nowe projekty, czy podejmować próby zawarcia nowych kontaktów. Warto wykorzystać piętrzące się w nas pokłady energii i dobrze ją zainwestować – doświadczenie powinno nam podpowiedzieć, jak oddzielić „ziarno od plew”, czyli z kim warto się trzymać i jak lokować nasze zainteresowania oraz finanse.

Prawda zakleta w liczbach Podręcznik numerologiczny

Wibracja roku piątego jest niezwykle „ruchliwa” – niesie za sobą zmiany. Mogą to być zmiany miejsca zamieszkania, pracy, otoczenia i inne nieoczekiwane zwroty akcji. Zdarzyć się więc może, że coś pokrzyżuje nam skrupulatnie zaplanowane działania. Nie możemy pozwolić, żeby wyprowadzało nas to z równowagi. Do niespodziewanych sytuacji podchodźmy z odpowiednim dystansem i chłodnym umysłem. Zwłaszcza, że ich wyjątkowo duża ilość, jaka może wystąpić w roku piątym, wiąże się z poczuciem rozdrażnienia i skłonnością do gwałtownych reakcji.

Rok piąty to rok pełen wydarzeń – wydarzeń zazwyczaj przynoszących nam różnego rodzaju korzyści. Żeby odpowiednio wykorzystać nadarzające się okazje, musimy się wykazać pewnością siebie, asertywnością, odwagą, ale przede wszystkim spokojem i zdrowym rozsądkiem. To one pozwolą nam podejmować odpowiednie działania. Warto kierować się słowami amerykańskiego teologa, Reinholda Niebuhra: „Boże! Proszę, daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę; odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę i mądrość, abym potrafił odróżnić jedno od drugiego.”

Skomentuj

O autorce

Olga Stępińska