Analiza podpisu – po co?

.

PODPIS, CZYLI KAŻDY JEST KOWALEM WŁASNEGO LOSU

Jesteśmy przekonani, że podpis odgrywa niezwykle istotną rolę w osobowości i zachowaniu danej jednostki. Wibracja w nim zawarta nie tylko wnosi nowe elementy składające się na charakter i mentalność danej osoby, ale również wskazuje na jej sytuację obecną i przyszłość.

Na podstawie obserwacji dokonanych w wyniku wielu lat badań teoretycznych i praktyki możemy z całą pewnością stwierdzić, że naszą przyszłość, tę, którą kształtujemy my sami – możemy poznać przez dodanie Liczby Urodzenia i Podpisu, a nie, jak utrzymują niektórzy numerolodzy, przez zsumowanie Liczb Urodzenia i Imienia.

Jeśli rację mieliby oni, znaczyłoby to, że przeznaczenie, los, a konkretnie Wibracja Urodzenia i Nazwiska, decydowałaby o naszej przyszłości i tylko zmiana nazwiska mogłaby wpłynąć na nasze życie. Ale jak wówczas wytłumaczyć tak częste, nierzadko niezwykłe zmiany, jakie zachodzą na dobre lub na złe w naszym życiu czy osobowości? Otóż nasze doświadczenia i wieloletnia praktyka w dziedzinie numerologii pozwalają nam zaryzykować twierdzenie, że owe zmiany zaskakująco często zbiegają się w czasie ze zmianą podpisu.

Bardzo często zdarza się, że wibracje Urodzenia i Imienia stanowią antynomię, mogącą powodować różnorodne problemy psychiczne i konflikty w niekorzystny sposób wpływające na nasz rozwój. Jeśli wibracje do siebie pasują , wówczas nasze myśli, czyny i emocje, a także cele i sposoby ich realizacji będą zgodne, jasne i łatwe do określenia. W przeciwnym wypadku, jeśli np. wibracje są ze sobą sprzeczne, a osobowość, predyspozycje i cele nie stanowią harmonijnej całości, następuje wtedy swego rodzaju rozproszenie, marnotrawienie energii, jaką każdy z nas posiada. Nic dziwnego więc, że osoba taka będzie realizowała swe zamierzenia kosztem wielu trudów i wyrzeczeń.

Może się również zdarzyć, że pojedyncze wibracje są pozytywne, natomiast połączone tworzą wyraźny dysonans. W ten sposób można wytłumaczyć takt, że tak wiele inteligentnych, aktywnych i pracowitych osób nigdy nie zdołało wybić się ponad przeciętność.

We wszystkich tych przypadkach podpis odgrywa rolę niejako “korektora”, czynnika modyfikującego. Dlatego też każdy powinien być świadom, że wybierając taki, a nie inny podpis, decyduje o swoim losie. Sposób, w jaki się podpisujemy podpowie nam również, czy pomagamy naszemu przeznaczeniu (powołaniu), czy też, przeciwnie – robimy wszystko, by zahamować nasz rozwój i nie dopuścić do samorealizacji.

Widzimy więc, że numerologia jest niezwykle praktyczną gałęzią wiedzy ezoterycznej, gdyż nie tylko pozwala nam zanalizować, z zadziwiającą dokładnością, charakter danej osoby, ale również wskazuje nam sposób zaplanowania naszej przyszłości, tak, aby była ona zgodna z naszymi cechami i motywacjami, które poznaliśmy dzięki analizie pozostałych wibracji. Możemy tym samym “zneutralizować” negatywne wpływy niektórych wibracji i dokonać zmian w naszej osobowości.

Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że wybór podpisu jest decyzją bardzo poważną i dlatego powinien być dokonany wyłącznie po dogłębnym przestudiowaniu wszystkich aspektów Portretu Numerologicznego. Niewątpliwie najlepiej doradzi nam w tej kwestii doświadczony numerolog, który po zanalizowaniu Portretu Numerologicznego wybierze podpis wzmacniający cechy pozytywne i kompensujący ewentualne braki, a jednocześnie tak połączy Wibrację Podpisu z Wibracją Urodzenia, że stworzą one harmonijny, gwarantujący szczęśliwą przyszłość układ. Bez odwołania się do fachowej pomocy próba zmiany podpisu może mieć fatalne wręcz skutki. W czasie naszej długoletniej praktyki mieliśmy okazję przestudiować niezliczoną liczbę przypadków osób, które – niezadowolone z sytuacji, w jakiej się znajdowały – zdecydowały się (często nieświadomie) na zmianę podpisu. Tym samym uruchomiły wibracje, które z kolei spowodowały znaczące zmiany w ich osobowości i przyciągnęły wydarzenia mające decydujący wpływ na ich losy.

Wibracja Podpisu

Stanowi ona jedyną wibrację, którą wybieramy dobrowolnie, jako że zarówno Wibracja Urodzenia, jak Imion i Nazwiska są nam narzucone. Podpis zawiera nie tylko potężne wibracje oddziałujące na jednostkę, ale zarazem tworzy pewien układ numeryczny, prowokujący niejako wydarzenia, z których składa się nasze życie.

Przystępując do sporządzania Portretu Numerologicznego, czyli Numerogramu, powinniśmy mieć na uwadze fakt, że nikt nie jest jednym “czystym numerem”. W naszym Portrecie Numerologicznym znajduje się bowiem wiele liczb tworzących pewną całość. Mówiąc inaczej, nie należy dokonywać analizy danej osoby biorąc pod uwagę jedynie jedną z wibracji, np. Urodzenia, pomijając inne, na przykład Wibrację Podpisu czy Imienia.

Wszystkie te wibracje opisują psychikę i charakter danej osoby, dzięki czemu wyróżnia się ona spośród innych. Warto dodać, że analizując każdą z części składowych Portretu Numerologicznego nie możemy zapominać, iż odkrywają nam one jedynie potencjalne cechy charakteru, a nie prawdy absolutne. Jedynie przez analizę i zestawienie wszystkich wibracji uzyskamy wierny portret danej osoby.

Po sporządzeniu Numerogramu otrzymamy pięć wibracji podstawowych. Są to: Wibracja Urodzenia, Wnętrza, Ekspresji Zewnętrznej, Celów Życiowych i Podpisu. Stanowią one zespół różnych informacji, które odpowiednio zestawione staną się punktem wyjścia do zgłębienia psychiki danej osoby, a także do poznania jej drogi życiowej.

Bywa, że wibracje Urodzenia i Imienia tworzą układ harmonijny; jeśli na przykład liczby są identyczne lub podobne, mamy wówczas do czynienia z osobą o charakterze w pełni zintegrowanym. Gdy natomiast numery tworzą wyraźny kontrast, możemy mieć pewność, że dana osoba miotana jest wewnętrznymi sprzecznościami, a jej reakcje często nie dają się przewidzieć. Jeśli istnieje zgodność między wibracjami Wnętrza i Ekspresji Zewnętrznej, osoba, której dotyczą, posiada charakter stabilny, a jej wnętrze zgodne jest z wrażeniem, jakie wywiera na otoczeniu.

Jeżeli natomiast obie te wibracje pozostają do siebie w sprzeczności, oznacza to, że dana osoba nigdy (może z wyjątkiem swoich najbliższych) nie odkrywa swego prawdziwego “ja”, a to, co ukazuje innym, jest tylko częścią jej wieloznacznej, zagadkowej osobowości.

Wibracje Imienia i Podpisu wzmacniają lub przeciwnie – osłabiają zalety, wady, jak i predyspozycje wynikające z Wibracji Urodzenia. W przypadku, gdy istnieje kontrast między tymi wibracjami, możemy być pewni, że mamy do czynienia z człowiekiem, którego osobowość, jak i zachowanie pełne są konfliktów, co niewątpliwie będzie zbijało z tropu zarówno otoczenie, jak i jego samego.

Wypada zaznaczyć, że sprzeczności te mogą mieć różny stopień nasilenia. Zdarza się, iż są one tak wielkie i stwarzają tak poważne problemy, bądź kompleksy, że jedynym rozwiązaniem pozostaje oficjalna zmiana imienia lub nazwiska (w takim przypadku należy jednak najpierw skonsultować się z doświadczonym numerologiem).

A jednak nie zawsze różnice numerologiczne są niekorzystne. Dzieje się tak w przypadku, gdy jedna z wibracji wzmacnia inną lub gdy wibracja “harmonijna” i “spokojna” łagodzi gwałtowny lub agresywny temperament.

Zanim przystąpimy do konkretów warto przypomnieć, że w numerologii operuje się jedynie cyframi od l do 9, a w szczególnych przypadkach także liczbami 11, 22, 33 i 44, a zatem zawsze należy sprowadzić uzyskaną sumę do liczby jednocyfrowej, bez względu na to, czy jest to suma uzyskana z daty urodzenia, imienia czy podpisu.

Źródło : Gladys Lobos „ Magia Numerologii”.

PAMIĘTAJ !!!

Na Twoją osobowość ma wpływ nie tylko Twoja wibracja główna, ale także dzień urodzenia i wibracja imion i nazwisk, i wiele innych czynników.

Dowiedz się jak obliczyć Twoją wibrację urodzenia?

Olga N. Stępińska

Olga N Stępińska

Numerolog, terapeutka duszy i mistrzyni Reiki, twórczyni metody pracy ze świadomością i podświadomością: Numeroterapia i założycielka Szkoły Numerologii

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może zainteresuje Cię też