Wibracje Mistrzowskie

Po przedstawieniu Wibracji Podstawowych zajmijmy się przez chwilę Wibracjami Mistrzowskimi lub inaczej Doskonałymi. Z wibracjami tymi mamy do czynienia wówczas, gdy po dodaniu cyfr tworzących datę urodzenia otrzymamy liczby: 11, 22, 33 lub 44, a które w ostatecznym wyniku dają odpowiednio: 2, 4, 6, i 8.

Numerologia mówi nam, że osoba urodzona pod wpływem tych wibracji stoi na wyższym szczeblu ewolucji duchowej niż pozostali ludzie, ponieważ jej dusza przeszła w swej ewolucji przez wiele doświadczeń ziemskich i karmicznych. Obdarzona jest wyższą świadomością i wewnętrznym ś wiatłem, dzięki którym rozumie, że prawdziwym celem w życiu jest doskonalenie wnętrza oraz służenie bliźnim.

Reprezentanci tych wibracji posiadają na ogół dar jasnowidzenia, potrafią także wychwycić prawdziwą “esencję” wszechświata: prawa i zasady nim rządzące. To wewnętrzne światło i zrozumienie czyni z nich autentycznych wizjonerów, jednostki oświecone i natchnione, duchowych mistrzów, których obowiązkiem jest ukazywanie bliźnim owej “złotej ścieżki”, prowadzącej do zrozumienia istoty bytu najwyższej doskonałości. Swym przykładem powinny zachęcać innych do pracy nad własnym rozwojem duchowym i osiągnięciem wewnętrznego bogactwa.

Urodzeni pod wpływem Wibracji Doskonałych są prawdziwymi przywódcami duchowymi, obdarzonymi naturalną mądrością i wewnętrzną siłą, która sprawia, że osiągają najwyższe zaszczyty i przywileje, a także uznanie i sławę w każdej dziedzinie.

Z drugiej strony jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że osoby te na ogół żyją w ogromnym napięciu nerwowym, co może doprowadzić do utraty równowagi psychicznej. Wówczas do głosu dochodzą negatywne aspekty poszczególnych wibracji, a osoby te stają się próżne, wyniosłe i aroganckie, niezdolne do zaakceptowania rzeczywistości, w której żyją. Starają się zagłuszyć wewnętrzny głos przypominający im o obowiązkach wobec siebie samych i świata, i pozwalają, aby władza, pieniądze lub sława stały się ich głównym celem. Zapominają przy tym, że dla nich dobra materialne nie powinny mieć znaczenia, gdyż nigdy nie przyniosą im szczęścia.

Liczby mistrzów zawierają w sobie imperatyw moralny, znacznie przewyższający powszechne normy, obowiązujące przeciętnych ludzi. Jednakże osoba urodzona pod wpływem takiej wibracji może wybrać życie i przeznaczenie dostosowane do Wibracji Podstawowej, jeśli czuje, że nie będzie w stanie sprostać wymogom Wibracji Wyższej. W takim przypadku powinna przeczytać to, co odnosi się do odpowiedniej Wibracji Podstawowej tzn. 2, zamiast 11, 4 zamiast 22 itd. Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się wznieść na poziom mistrzowski swoje życie i działania, będzie się wyróżniać na tle reszty ludzi i będzie mógł wypełnić swoje ziemskie zadania. Do takich osób odnoszą się informacje o Liczbach Mistrzowskich.

Nie ulega wątpliwości, że wybór Liczby Doskonałej oznacza nieustanną walkę z sobą samym, a często także samotność i niezrozumienie ze strony otoczenia. Jeśli jednak osoby te zdecydują się na tę trudniejszą drogę, powinny pamiętać , że ich misją jest ukazywanie swym bliźnim wyższych sfer życia duchowego, a tym samym sposobu na osiągnięcie pełni człowieczeństwa. Takim postępowaniem zaskarbią sobie pamięć i szacunek potomnych i tych wszystkich, z którymi przyszło im się zetknąć, gdyż osoby urodzone pod wpływem Wibracji Doskonałych mają wszelkie dane, aby być jednostkami wielkimi i nieprzeciętnymi.

Jak już powiedzieliśmy, Wibracje Mistrzowskie są wibracjami trudnymi, co oznacza, że osoby będące pod ich wpływem będą poddawane wielu życiowym próbom, będą zmuszone stawiać czoła problemom wszelkiego rodzaju – zarówno materialnym, jak i moralnym. Rozwiążą je, odwołując się do intuicji i siły ducha, jakimi zostały obdarzone przez naturę. Jeśli uda im się żyć zgodnie ze wzniosłymi ideałami charakterystycznymi dla tych wibracji, mają wszelkie dane, aby stać się “wielkimi tego świata” i przyczynić się do rozwoju duchowego i intelektualnego ludzkości. Jeśli zaś wybiorą drogę łatwiejszą, odpowiadającą Wibracji Podstawowej, niech nie zapominają, że życie zgodne z pozytywnym aspektem danej Wibracji Podstawowej jest równie godne szacunku, jak życie na poziomie Wibracji Doskonałej.

Podręcznik do numerologii Książka + E-book “Prawda zaklęta w liczbach”

Zasadnicze cechy Wibracji Mistrzowskich można scharakteryzować w następujący sposób:

11 – 33: wybitne zdolności artystyczne i twórcze, które predestynują osoby o tych wibracjach do tworzenia rzeczy pięknych i niezwykłych; poświęcenie się “duszą i ciałem” służbie bliźnim; górująca nad wszystkim potrzeba rozwoju duchowego.

Szczegóły dotyczące wibracji 11 znajdziesz tutaj.

Szczegóły dotyczące wibracji 33 znajdziesz tutaj.

22 – 44: doskonała umiejętność panowania nad sobą samym oraz wydarzeniami zachodzącymi w świecie zewnętrznym; nadzwyczajna energia, zdyscyplinowanie i wewnętrzny ład ułatwiają im dostęp do najwyższych stanowisk, dzięki którym mogą realizować swój podstawowy cel w życiu: ulepszanie i doskonalenie świata. Fortuna, władza i wpływy.

Szczegóły dotyczące wibracji 22 znajdziesz tutaj.

Szczegóły dotyczące wibracji 44 znajdziesz tutaj.

Źródło : Gladys Lobos „ Magia Numerologii”.

PAMIĘTAJ !!!

Na Twoją osobowość ma wpływ nie tylko Twoja wibracja główna, ale także dzień urodzenia i wibracja imion i nazwisk, i wiele innych czynników.

Nie wiesz jaką jesteś wibracją? Oblicz sobie – szczegóły znajdziesz tutaj.

Autor: Olga stępińska

Skomentuj

O autorce

Olga Stępińska